W Gimp`ie istnieje bardzo dużo narzędzi pozwalających na edytowanie obrazków. Najbardziej znanymi (które występują w większości programów graficznych) są bez wątpienia pędzel, ołówek, ołówek powietrzny narzędzie wypełniające i tak zwany „ink tool”, który służy do tworzenia nowych, albo mieszania pikseli. Narzędzia takie jak wypełnienie, albo mieszanie są używane do zmiany dużych elementów obrazu i mogą być używane przy efektywnym mieszaniu różnych obrazków.

Gimp posiada również dużo inteligentnych narzędzi (podobnie jak Photoshop, lecz w przypadku tego drugiego takich narzędzie jest naprawdę dużo), które używają bardzo zaawansowanych algorytmów i wykonują dużo obliczeń matematycznych, by umożliwić użytkownikowi robić rzeczy, które w innym przypadku zabierałyby dużo czasu lub były niewykonalne. Te mądre narzędzia to na przykład narzędzie klonowania, które kopiuje piksele przy użyciu pędzla, narzędzie „healing brush„, które kopiuje piksele z jednego miejsca i poprawia ton oraz kolor tam, gdzie zostanie użyte ponownie. Odmiana narzędzia kopiującego o nazwie „perspective clone tool” działa podobnie do swego pierwowzoru, jednakże potrafi umożliwić poprawę zmian wynikłych z odległości przesuniętych części obrazka.

Rozmazanie i wyostrzenie są narzędziami pędzla, które wymazują obraz albo go wyostrzają. Wreszcie – pociemnienie i pojaśnienie pozwalają na zmianę jasności danej części obrazka. Poza wspomnianymi, Gimp posiada również bogatą listę innych narzędzi, do których zapoznania potrzeba własnej chęci i samozaparcia. Warto poszukać tutoriali dotyczących tego programu w Internecie – można tam znaleźć naprawdę dokładnie wytłumaczone wszystkie opcje. A są nimi, między innymi: narzędzie przycięcia, przesunięcia, obcięcia (zewnętrznej części zaznaczenia), skalowania (zmiana rozmiaru zaznaczonego fragmentu obrazka), perspektywy i obrócenia. Poza tym, dzięki bogatym zestawom pluginów możliwe jest rozszerzenie tej listy o nowe opcje, dzięki którym operacje na obrazkach będą niczym nieograniczone.