Przygotowaliśmy projekt oraz wykonaliśmy druk papieru firmowego A5 w oparciu o wcześniejsze projekty oraz ustalenia z klientem. Papier firmowy A5 został przygotowany zarówno do druku offsetowego jak również w wersji elektronicznej w postaci pliku PDF do druku na drukarkach.