Ścieżki w Gimpie reprezentowane są przez krzywe Beziera. Obsługi ścieżek jest się łatwo nauczyć, zaś same ich używanie nie powinno nikomu sprawiać trudności. Aby zrozumieć koncept i mechanizm ścieżek powinniśmy zapoznać się z pojęciem krzywej Beziera, lecz nie jest to niezbędne, aby sprawnie posługiwać się tym narzędziem. Ścieżka jest potężnym narzędziem, które pozwoli ci zaprojektować bardzo wyrafinowane formy. Aby użyć narzędzia ścieżki w Gimpie, musisz stworzyć najpierw ścieżkę, a potem ją zaakceptować specyficznym stylem ścieżki (kolor, szerokość, wzór…). Ścieżka ma dwa główne przeznaczenia: możesz konwertować zamkniętą ścieżkę w zaznaczenie oraz każdą ścieżkę możesz wykorzystać („stroke”), żeby rysować na obrazku wedle jej wzoru.

Jak łatwo się domyślić bardziej nas interesuje druga opcja – możemy tworzyć ścieżki temu wymyślne obrazki i wzorki, które następnie powielone będą w zdefiniowany przez nas sposób na całej długości ścieżki. Aby stworzyć ścieżkę musimy narysować kontur, a następnie wybrać narzędzie „Paths„. Aby to zrobić wystarczy wcisnąć klawisz „B” – jest to szybki i wygodny skrót klawiaturowy. Kiedy narzędzie ścieżki jest wybrane możemy kliknąć lewym przyciskiem myszy na obrazku, aby stworzyć pierwszy punkt ścieżki. Poruszamy myszką do nowego punktu i znowu klikamy. Tak powstaje nasza ścieżka – punktów może być naturalnie o wiele więcej niż dwa. Klikając niedaleko linii możemy zamknąć ścieżkę. W takim wypadku wydarzą się dwie rzeczy: linia zagnie się i będzie się wyginać, gdy będziemy nią poruszać. Każdy segment liniowy ma punkt, który jest jasno nazwany.

Poprzez powstałe linie kierunku możemy zmieniać kształt powstałego zaznaczenia. Długość linii długości kontroluje jak daleko linia znajduje się od linii kierunku przed zakrzywieniem po drugiej stronie. Każda linia kierunku posiada pusty kwadracik na końcu. Klikając go możemy zmieniać kierunek i długość linii kierunku. Jest to bardzo praktyczne i pozwala na dużą kontrolę nad utworzoną z krzywych Beziera ścieżką.