Narzędzie służące do wstawiania tekstu w programie Gimp jest stale rozwijane i rozbudowywane. Jednym z najlepszych udoskonaleń Gimpa 2.0 było właśnie zajmowanie się tekstem. W Gimpie 2.0 i 2.2 każdy element tekstowy istnieje na oddzielnej warstwie tekstowej, dzięki czemu możemy wrócić wcześniej do tej warstwy i edytować tekst tylko na niej. Można również poruszać tekstem na obrazku, zmieniać czcionkę (wielkość, kursywę, pogrubienie, krój). Poza tym możliwe jest użycie każdej dostępnej czcionki w systemie. Możemy kontrolować wcięcia, wyrównania i przerwy pomiędzy liniami. W Gimpie 2.6 można rysować prostokątną ramkę na tekst w obrazku, dzięki czemu można potem ten prostokąt dostosowywać w taki sam sposób, w jaki zmienia się i operuje na narzędziu wyboru i zaznaczania. Tekst nadal jest edytowany za pomocą tekstowego edytora wewnętrznego, aczkolwiek jest automatycznie związywany z tym otaczającym go prostokątem. W najnowszej wersji Gimpa możemy operować na warstwie tekstowej podobnie, jak na każdej innej warstwie, ale robiąc to często tracimy możliwość edytowania tekstu bez zmiany rezultatów naszej pracy. Żeby zrozumieć filozofię obsługi tekstu w Gimpie, warto zdać sobie sprawę, że warstwa tekstowa zawiera więcej informacji niż tylko dane o pikselach, które widzimy. Zawiera również reprezentację tekstu w formacie odpowiednim dla edytora tekstowego. Widzimy to właśnie w okienku, którego używamy jako okienka narzędziowego do obsługi tekstu. Za każdym razem, gdy zmieniamy tekst, warstwa obrazkowa jest przerysowywana ponownie. Wyobraźmy sobie, że tworzymy warstwę tekstową, potem zmieniamy ją (tak jak obrazek, bez użycia tekstu, na przykład obracamy) i następnie wracamy do niej z chęcią wpisania tekstu. W tym momencie już chcemy operować na warstwie tekstowej, lecz nie jest to możliwe -wszystkie nasze poprzednie zmiany zostają cofnięte (pojawia się stosowne ostrzeżenie przed podjęciem takiej decyzji), zaś tekst napisany zostaje całkiem normalnie. Możemy albo edytować tekst, albo anulować operację, albo stworzyć nową warstwę z tym samym tekstem, ale zostawić istniejącą warstwę bez zmian.