Wiele funkcji, które dostępne są poprzez menu obrazka, posiada domyślny skrót klawiaturowy (tak zwany „Hot key shortcut„). Bardzo prawdopodobne, że po dłuższym czasie użytkowania Gimpa najdzie nas ochota, by samodzielnie stworzyć taki skrót dla często wykorzystywanej funkcji, która aktualnie nie posiada owego udogodnienia. Istnieją dwie metody, by tego dokonać.

Pierwsza to użycie dynamicznych skrótów klawiaturowych. Musimy aktywować tę opcję przez zaznaczenie pola „Use dynamic keyboard shortcuts„, która znajduje się w menu „Interface” w Preferencjach. Najczęściej ta opcja jest odznaczona, by zapobiegać przypadkowym naciśnięciom klawiszy odpowiedzialnych za skróty. Następną czynnością jest zaznaczenie opcji „Save keyboard shortcuts on exit„, która odpowiada za to, że wprowadzone przez nas nowe skróty zostaną zapamiętane po wyłączeniu programu. Aby stworzyć skrót, umieszczamy kursor myszki na komendzie w menu, tak, aby się podświetliła. Nie ruszajmy myszką i wciśnijmy klawisze, pod które chcemy przypisać skrót. Wybrana sekwencja pojawi się zaraz na ekranie. Najlepiej stosować skróty z rodzaju Ctrl+Alt+Pożądany_klawisz, gdyż tak właśnie wyglądają standardowe kombinacje.

Inną metodą jest kliknięcie „Configure keyboard shortcuts” w zakładce „Interface” w Preferencjach. Możemy wybrać komendę, do której chcemy utworzyć skrót w polu „Action„. Wtedy wpisujemy naszą sekwencję tak, jak poprzednio. Jeśli chcemy cofnąć zmiany, kliknijmy spację, która spowoduje wyczyszczenie skrótu. W praktyce jest tak, że spacja czyści skrót, ale go nie usuwa. Musimy zrobić to ręcznie. Ten edytor skrótów klawiaturowych pozwala również na kontrolowanie ustawień parametrów narzędzi z klawiatury. Na górze okienka dialogowego musimy znaleźć menu „Context„, które zabiera nas do parametrów narzędzi. Dużym ułatwieniem są małe ikonki, które tam się znajdują i pomagają użytkownikowi wybrać właściwe narzędzie. Warto korzystać z tego typu udogodnień, gdyż właściwa personalizacja Gimpa pozwoli nam na wygodę i komfort pracy z tym programem.