Bardzo wielu naszych klientów zadaje pytanie „jaką rozdzielczość powinien mieć plik do druku wielkoformatowego ?”

plik do druku wielkoformatowego

W poniższym tekście postaramy się odpowiedzieć na pytanie „jaką rozdzielczość powinien mieć plik do druku wielkoformatowego ?” w zwięzły i najbardziej przystępny sposób jaki potrafimy.

Jaką dobrać rozdzielczość pliku do druku wielkoformatowego ?

 

Format
1 m
2 m
3 m
4 m
5 m
6 m
7 m
8 m
9 m
10 m
1 m
150
150
96
72
72
72
60
50
40
40
2 m
150
96
96
72
72
60
60
50
40
40
3 m
96
96
72
60
60
60
50
50
40
40
4 m
72
72
60
60
60
50
50
50
40
40
5 m
72
72
60
60
50
50
40
40
40
40
6 m
72
60
60
50
50
50
40
40
40
40
7 m
60
60
50
50
50
50
40
40
40
40
8 m
50
50
50
50
40
40
40
40
30
30
9 m
40
40
40
40
40
40
30
30
30
30
10 m
40
40
40
40
40
40
30
30
30
30
Format
1 m
2 m
3 m
4 m
5 m
6 m
7 m
8 m
9 m
10 m
1 m
150
150
96
72
72
72
60
50
40
40
2 m
150
96
96
72
72
60
60
50
40
40
3 m
96
96
72
60
60
60
50
50
40
40
4 m
72
72
60
60
60
50
50
50
40
40
5 m
72
72
60
60
50
50
40
40
40
40
6 m
72
60
60
50
50
50
40
40
40
40
7 m
60
60
50
50
50
50
40
40
40
40
8 m
50
50
50
50
40
40
40
40
30
30
9 m
40
40
40
40
40
40
30
30
30
30
10 m
40
40
40
40
40
40
30
30
30
30
Format
1 m
2 m
3 m
4 m
5 m
6 m
7 m
8 m
9 m
10 m
Format
Format

Format

1 m
1 m

1 m

2 m
2 m

2 m

3 m
3 m

3 m

4 m
4 m

4 m

5 m
5 m

5 m

6 m
6 m

6 m

7 m
7 m

7 m

8 m
8 m

8 m

9 m
9 m

9 m

10 m
10 m

10 m

1 m
150
150
96
72
72
72
60
50
40
40
1 m
1 m

1 m

150
150
150
150
96
96
72
72
72
72
72

up to 40% off https://nmonecall.org/ download

72
60
60
50
50
40
40
40
40
2 m
150
96
96
72
72
60
60
50
40
40
2 m
2 m

2 m

150
150
96
96
96
96
72
72
72
72
60
60
60
60
50
50
40
40
40
40
3 m
96
96
72
60
60
60
50
50
40
40
3 m
3 m

3 m

96
96
96
96
72
72
60
60
60
60
60
60
50
50
50
50
40
40
40
40
4 m
72
72
60
60
60
50
50
50
40
40
4 m
4 m

4 m

72
72
72
72
60
60
60
60
60
60
50
50
50
50
50
50
40
40
40
40
5 m
72
72
60
60
50
50
40
40
40
40
5 m
5 m

5 m

72
72
72
72
60
60
60
60
50
50
50
50
40
40
40
40
40
40
40
40
6 m
72
60
60
50
50
50
40
40
40
40
6 m
6 m

6 m

72
72
60
60
60
60
50
50
50
50
50
50
40
40
40
40
40
40
40
40
7 m
60
60
50
50
50
50
40
40
40
40
7 m
7 m

7 m

60
60
60
60
50
50
50
50
50
50
50
50
40
40
40
40
40
40
40
40
8 m
50
50
50
50
40
40
40
40
30
30
8 m
8 m

8 m

50
50
50
50
50
50
50
50
40
40
40
40
40
40
40
40
30
30
30
30
9 m
40
40
40
40
40
40
30
30
30
30
9 m
9 m

9 m

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
30
30
30
30
30
30
30
30
10 m
40
40
40
40
40
40
30
30
30
30
10 m
10 m

10 m

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
30
30
30
30
30
30
30
30

Oczywiście jak od każdej reguły tak i tutaj są pewne odstępstwa, np. przy druku systemów wystawienniczych gdzie jakość jest jednym z ważniejszych czynników staramy się stosować rozdzielczość nie mniejszą niż 120/150 dpi w skali 1:1.

Oczywiście jak od każdej reguły tak i tutaj są pewne odstępstwa, np. przy druku systemów wystawienniczych gdzie jakość jest jednym z ważniejszych czynników staramy się stosować rozdzielczość nie mniejszą niż 120/150 dpi w skali 1:1.

Oczywiście jak od każdej reguły tak i tutaj są pewne odstępstwa, np. przy druku systemów wystawienniczych gdzie jakość jest jednym z ważniejszych czynników staramy się stosować rozdzielczość nie mniejszą niż 120/150 dpi w skali 1:1.

Oczywiście jak od każdej reguły tak i tutaj są pewne odstępstwa, np. przy druku systemów wystawienniczych gdzie jakość jest jednym z ważniejszych czynników staramy się stosować rozdzielczość nie mniejszą niż 120/150 dpi w skali 1:1.